Demonekpaulinka, teksty znajomych

1929 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Gdy nie ma się lus­tra, pi­je się do innych.

win­ni ludzie. 

myśl • 14 stycznia 2019, 19:27

* * *

jak krop­le deszczu
skrap­lające się
w cza­sie smutku

jak na niebie gwiaz­dy
rozświet­lające drogę
przed na­mi pus­tki

jak pro­mienie słońca
cho­wając się za chmurami
zab­raknie w tym nas

jak na wietrze
wy­susza się łzy
ból nie mija 

wiersz • 11 stycznia 2019, 20:17

***

Mu­zyka jest ciszą,
gdy myśli się kołyszą,
w us­tach ciągle czuć
wy­raz niepewności.

Dźwięki niosą w dal
roz­darte wspomnienia,
ze słów zniknął czar
zwodzący cierpienie.

Po­między palcami
wciąż spływa łza
krusząc się jak lód
z ta­my obojętności.

Życie jak­by z kłamstwa
pow­tarza mil­cze­nie,
gdy nu­ta praw­dy gra
roz­ważając poddanie. 

wiersz • 7 stycznia 2019, 20:36

Ludzie cię roz­liczą na­wet z po­racho­wanych kości. 

myśl • 30 grudnia 2018, 20:59

Niech ciepło rodzin­ne og­rze­je was od środ­ka.

We­sołych świąt...
... życzy LiaMort. 

myśl • 24 grudnia 2018, 15:13

Do gro­bowej des­ki i człowiek uziemiony. 

myśl • 18 grudnia 2018, 21:06

Kłam­stwo od­bi­ja się od prawdy.

szczerząc się do lustra. 

myśl • 17 grudnia 2018, 20:26

Niektóre dni są do ba­ni, gdy in­ne się turlają. 

myśl • 10 grudnia 2018, 17:33

Do wszys­tkiego można się przy­wiązać, na­wet do życia.

krótka smycz. 

myśl • 9 listopada 2018, 20:17

Upi­jam się życiem za­nurzo­nym w śmierci.

win­ny czas. 

myśl • 6 listopada 2018, 21:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort