Demonekpaulinka, strona 3

31 tekstów – auto­rem jest De­monek­paulin­ka.

Czekając na noc

O zmie­rzchu nad wodą
czają się cienie,
Nadpływają i bledną
Lecz wciąż są...
Upar­te i ślepe.
Nie dos­trze­gają drzew,
Nie widzą je­lenia na brze­gu jeziora,
Nie dos­trze­gają człowieka.
Wciąż są...
Upar­te i zimne.
Op­la­tają swy­mi ramiony
ko­nary drzew na brzegu
I cze­kają, czekają...
Trwają w oczekiwaniu,
W ocze­kiwa­niu na na­dejście nocy,
By roz­począć swe panowanie.
A ja siedzę i siedzę,
I cze­kam, kiedy to się stanie.
Ja- sa­mot­ny duch o zmie­rzchu nad jeziorem,
Upar­ty i zimny,
Je­den z nich!
 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 31 maja 2010, 20:34

Las

Pójdź do roz­sza­lałego la­su ciemną nocą,
Kiedy złote światła gwiazd migocą.
W dzień siądź pod drzewem,
Gdzie gniazd ty­siące - 
Gniazd ptasich,
Gniazd elfich,
Aż po sa­me słońce...
Słońce-Księżyc,
Aż do Wszechświata...
I niech twa dusza w ten las odlata.
W ten las - 
Ten świat,
I niech sa­ma w sobie
Będzie jak sen i jak Bogowie! 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 maja 2010, 15:23

Łąka

Łąka to wszechświat małych duszków.
Na wy­ciągnięcie ręki mam miękkość ich,
puszystość.
Tańczą na wiet­rze duszki – latawce,
Lek­ko jak mgiełka siadają na kwiatach.
A my za­nurze­ni w łąki zieloność,
na dy­wanach z białych kwiatów,
trzy­mamy się za ręce...
Mały [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 maja 2010, 21:12

Nie bój się Śmierci

W mro­ku czai się strach
Nie lękaj się
Weź mnie za rękę
Za­nurzmy się w miłość
Za­nurzmy się w śmierć!
Jak anioły mroku
Jak demony...
Weź mnie za rękę
Zo­bacz jak daleko
do rzeczy­wis­te­go świata
Jak blis­ko do śmierci
Za­nurz się ze mną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 maja 2010, 18:30

Wędrówka

Dro­ga da­leka prze­de mną,
Przez góry, doliny,
Do cha­ty twej maleńkiej
na brze­gu jeziora.
Gdzie świer­szcz za piecem
gra swój kon­cert wieczorny,
A mnie jak nie ma,
tak nie ma...
Cze­ka na mnie ogród twój tajemniczy,
w którym skrza­cik umościł posłanie.
Czeka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 maja 2010, 23:35

Oczy o barwie granatu...

Spoj­rzałam i oniemiałam,
Wpadłam do bez­dennej studni
o gra­nato­wych ścianach.
Nie mogłam się wynurzyć,
Led­wo uszłam z życiem
przed utonięciem
w niep­rze­pas­tnej ot­chłani gra­nato­wych oczu.
Ja­ki to człowiek śmiertelny
ma spoj­rze­nie pochmur­ne­go nieba przed burzą,
a za­razem bez­denne­go je­ziora o zmierzchu?
Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 maja 2010, 19:19

Gitarra

Graj, w duszy mi graj
o Zaświecie,
Tam, gdzie płonie wie­czny ogień.
I gdzie tyl­ko Ty i ja
Zat­ra­ceni w wie­cznym tańcu
Miłości...

Nie przestawaj,
Nie odkładaj gitary!

Graj, w duszy mi graj
o Zaświecie,
Tam, gdzie płonie wie­czny ogień.
I gdzie tyl­ko Ty i ja
Zat­ra­ceni w wie­cznym tańcu...
ze Śmiercią!

Nie ma nas,
Nad­szedł kres.
Jest tyl­ko pustka
I ten drgający dźwięk...
Strun
Już nie dla mnie
I Ciebie...
W tym śnie! 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 maja 2010, 19:32

Marzenie

Świece pełne światła,
Kan­de­lab­ry uczuć!
Wokół ćmy kołują
puszyście...
Tam sie­dzi­my obydwoje
oświet­le­ni ich ciepłym
blaskiem.
Pat­rzy­my so­bie w oczy,
I tak naprawdę
nic nie liczy się
prócz tej chwi­li - 
pełnej ciszy,
pełnej wes­tchnień i 
po­całunków bezwstydnych,
pełnej Ciebie...
Czy to sen?
Niestety!... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 maja 2010, 18:17

Gdybyś tylko wiedział?!...

Gdzie jes­teś ?
Tam daleko,
gdzie się kończą
zbłąkania.
Gdzie tyl­ko pies
wy­je swą pieśń wilczą
do Księżyca.
I gdzie nie ma
ani jed­nej gwiazdki
na niebie -
at­ra­men­to­wym od żalu...
Tam jesteś,
A ja tu­taj - 
W tym lesie
ciem­nym, zimnym,
bez końca,
z da­la od szlaku.
Gdzie tyl­ko tęsknota
za dniem pogodnym,
pełnym słońca,
pełnym twych włosów
jasnych,
i oczu w brązo­wych
iskierkach.
Tam jesteś,
A ja tutaj
Wciąż tęsknię za Tobą,
Nie mogąc Cię odnaleźć!... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 16 maja 2010, 22:50

Czekając na Maj...

Kwiecień odchodzi
po­woli, powolutku.
Wiedzą o tym liście pełne zieleni,
Wiedzą o tym kwiaty
pachnące.
Wie o tym ten chrabąszcz lecący w przestworza
I pta­ki, które wra­cają znad morza.
Wiedzą o tym two­je oczy,
O spoj­rze­niu co porusza
naj­czul­szą strunę mej duszy...
Słońce jak ku­la ognista
świeci dziś na niebie.
Jak pięknie!
Maj się skra­da na palcach
po­woli, powolutku... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 maja 2010, 16:00
Demonekpaulinka

Gdzie nasze Demony są, gdzie one drzemią?!...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Demonekpaulinka

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność