Demonekpaulinka, teksty z października 2010 roku

2 teksty z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest De­monek­paulin­ka.

Samotność

Sa­mot­ność jest wkoło mnie,
Sa­mot­ność mnie otacza,
Sa­mot­ność jak mój cień,
Jest zaw­sze przy mnie.
Na każdym kroku,
O każdej dobie,
Sa­mot­ność w czar­nym płaszczu
Zagląda mi w oczy
I szep­cze cicho - 
Pa­miętaj o mnie!...
 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 21 października 2010, 18:48

Twój do­tyk jest ak­sa­mitem doznań,
Chciałabym zaw­sze być w niego ubrana!...

Dla J. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 6 października 2010, 15:14
Demonekpaulinka

Gdzie nasze Demony są, gdzie one drzemią?!...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Demonekpaulinka

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność