Demonekpaulinka, teksty z marca 2011 roku

1 tekst z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest De­monek­paulin­ka.

Noc

O zmie­rzchu zbierają się koty
I roz­ma­wiają z Księżycem.
Wy­lewają stru­mienie łez z tęsknoty,
Z tęskno­ty za tym,
Co bez­powrot­nie minęło
I już nie wróci...
Jest cicho, wiet­rznie, ponuro,
Wszys­tko zas­tygło w bezruchu.
Tyl­ko nieto­perz cza­sem przefrunie
I noc zachwy­ci swym
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 5 marca 2011, 15:58
Demonekpaulinka

Gdzie nasze Demony są, gdzie one drzemią?!...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Demonekpaulinka

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność