Demonekpaulinka, teksty z czerwca 2010 roku

5 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest De­monek­paulin­ka.

Może i nie mam nóg do sa­mej ziemi,
Ale mam rzęsy aż do nieba!...
- Ko­bieta nieideal­nie piękna
 

myśl
zebrała 52 fiszki • 28 czerwca 2010, 15:21

Ma­gia jest w każdym z nas,
Nie pozwól by ule­ciała wraz z wiat­rem rzeczywistości!...
 

myśl
zebrała 38 fiszek • 23 czerwca 2010, 23:29

Gdzie nasze De­mony są?
Gdzie one drzemią?
Są na dnie naszych serc,
Prze­ciągając się obłudnie...
Uważaj, bo możesz Je
obudzić!
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 21 czerwca 2010, 13:27

Mgła

Jak ciem­no i zimno,
Gdzie są two­je oczy?
Pomóż mi poznać
szczęścia ogrody,
Nie zos­ta­wiaj mnie we mgle...
Gdzie są two­je ręce?
Jak zdołam się wydostać?
Co­raz ciem­niej i zimniej
Jak w stud­ni bez dna...
Gdzie są two­je usta?
Noc czyha,
Straszy swy­mi sna­mi -
bez gwiazd!
Nie odchodź,
Nie zos­ta­wiaj mnie we mgle...
Pozwól mi być
i Kochać Cię!
 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 czerwca 2010, 23:29

Tęsknota

Słońce nie wschodzi,
Ludzie jak nierucho­me kolumny,
Jak cienie u bram.
Nie ma zacho­du słońca - 
Różu, czer­wieni, granatu,
Po­wiet­rze jak nierucho­my głaz.
Czas zat­rzy­mał się w miejscu,
A ja cze­kam i czekam,
I płaczę...
Za­mieniam się w bryłę gliny,
Gliny
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 czerwca 2010, 20:20
Demonekpaulinka

Gdzie nasze Demony są, gdzie one drzemią?!...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Demonekpaulinka

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność